Uiergezondheid

Werken aan uiergezondheid.

Uiergezondheid is een belangrijk onderdeel van een gezonde melkveehouderij. Dierenkliniek Marum probeert u hierin zo veel mogelijk te ondersteunen. Mocht u problemen ervaren of wilt u weten hoe u de uiergezondheid kunt optimaliseren, trek dan rustig bij ons aan de bel zodat wij samen met u naar oplossingen kunnen zoeken.

 

Een onderdeel van de aanpak kan zijn om van de koeien met een celgetalprobleem of mastitis melkmonsters te nemen voor bacteriologisch onderzoek. Omdat het bij dit onderzoek erg belangrijk is dat deze bemonstering zeer secuur gebeurt, willen wij u graag hierbij helpen. Schroom ook niet om te vragen om het een keer samen met ons te doen. We komen het helaas te vaak tegen dat de melkmonsters niet steriel afgenomen worden waardoor we vele bacteriën uit de omgeving kweken waardoor dit onderzoek geen enkele waarde meer heeft.

Hieronder een kaart hoe een melkmonster correct moet worden afgenomen.

Afnemen melkmonster
1Noteer datum, koenummer en kwartier op het buisje met een watervaste stift.
2Maak de uier en speen schoon met een uierdoek.
3Melk minimaal drie stralen weg.
4Ontsmet de speenpunt
Als u meerdere kwartieren gaat bemonsteren begint u bij het ontsmetten van de spenen bij de  spenen die het verst van u afstaan.
Ontsmet met alcoholdoekjes of spiritus 80% met watten. Vouw de alcoholdoekjes niet uit maar   wrijf ze tegen de speentop.
5Neem het melkbuisje tussen duim en wijsvinger van de niet melkende hand. Druk met uw duim het dopje naar boven. Zorg ervoor dat de dop zover omhoog staat dat de opening van de buis volledig vrij is. Voorkom dat u de binnenkant van het dopje raakt.
6Als u meerdere kwartieren gaat bemonsteren, begin bij het nemen van de melkmonsters dan met de spenen die het dichtst bij u staan. Melk drie stralen weg. Houd het buisje schuin en zorg dat het openstaande dopje voorkomt dat er vervuiling in de buis kan komen. Melk het buisje het liefst met één straal tot het indicatiestreepje vol. Druk het dopje stevig vast.
7Indien u de monsters binnen 24 uur naar de praktijk brengt, bewaart u de melkmonsters gekoeld. Anders kunt u deze in de diepvries bewaren.

Een handige website waar u vele onderwerpen betreffende de uiergezondheid kunt vinden is de site UGA van de GD.

 

Natuurlijk zijn er meerdere factoren van belang. Misschien kent u nog wel de vijfpoot uit het UGCN project:

Ik Wil Mastitis Beter Controleren

 • Infectiedruk en Omgeving
  Hoe kan ik de infectiedruk op mijn bedrijf verlagen?
 • Weerstand en transitie
  Hoe beoordeel en beïnvloed ik de weerstand in de transitieperiode?
 • Melken
  Welke risicofactoren kunnen een rol spelen bij het melken? Hoe is de speenconditie en melktechniek op het bedrijf en hoe kan ik deze beïnvloeden?
 • Beter Behandelen
  Weet u wanneer en waarmee u een koe met mastitis moet behandelen?
 • Controle en Koppelmanagement
  Wat kunt u allemaal met koppelmanagement op het gebied van uiergezondheid? Hoe kunt u uiergezondheid op uw bedrijf controleren?
Rundvijfpoot runderen infectiedruk weerstand melken behandelen controle