Vervanging dierenartsen

Bij het aangaan van het één op één contract met uw vaste geborgde rundveedierenarts is er ook bepaald hoe de vervanging is geregeld als uw vaste dierenarts verhinderd is. We onderscheiden hierin vervangende geborgde rundveedierenartsen die alle voorkomende werkzaamheden mogen uitvoeren en vervangende spoed dierenartsen die alleen de spoedgevallen mogen behandelen.

Af en toe zal het voorkomen dat er een vervangende dierenarts wordt toegevoegd of juist vertrekt. Om u altijd te kunnen voorzien van de meest recente lijst met vervangende dierenartsen kunt u twee wegen bewandelen:

  • ten eerste (en bij voorkeur) kunt u het contract laten omzetten naar een digitaal contract. Neem hiervoor contact op met de praktijk (0594-641600) zodat wij dit voor u kunnen regelen. U bent dan altijd voorzien van de meest recente versie en u wordt per mail op de hoogte gebracht bij wisselingen.
  • daarnaast kunt u op deze website zien wat de meest recente lijst is. Bij een controle kunt u deze pagina uitprinten en bij uw oude contract voegen.

Geborgde rundveedierenartsen

B.G. Tillemaudn 832010
A.J. Oostindjerudn 626002
M.J.C. Meidamudn 554052
W.A. Schreursudn 749002
F. van der Sluisudn 1101158


Dierenartsen voor spoedeisende hulp

M.L. Nijenhuisudn 1001283