I&R hobby varkens

Het is verplicht uw varkens, ook al is het er maar één of meerdere, te registreren. U vindt op de site van LNV hoe u dit moet doen.