Bedrijfsbegeleiding

De begeleiding van melkveebedrijven door dierenartsen van Dierenkliniek Marum-Grootegast heeft tot doel om het rendement van het bedrijf te optimaliseren.

De bedrijfsbegeleiding bestaat globaal uit twee onderdelen:

 • Het verrichten van een aantal praktische veterinaire handelingen.
 • Het adviseren van de veehouder m.b.t. het management van het bedrijf.
koeien

Handelingen op koe-niveau:

 • drachtigheidscontrole
 • onderzoek van dieren die niet tijdig tochtig gezien worden.
 • controle baarmoederontsteking en eventuele behandeling daarvan.
 • opsporen en behandelen van dieren met een gestoorde cyclus.

Op koppelniveau:

 • beoordeling van de conditie van de in de verschillende stadia van de lactatie door middel van de conditiescore.
 • uitvoering van de klauwscore.
 • verzamelen van kengetallen, middels computer-managementpakket of 12-maandenlijst
 • uitvoering van koppelbehandelingen, b.v. vaccinatie (pinkengriep, longworm, ringschurft)
 • verzamelen van monsters in het kader van certificering of screening.

Aan de hand van de verrichte handelingen en analyse van de kengetallen kan een gesprek volgen, waarbij zowel op koe- als op bedrijfsniveau adviezen kunnen worden gegeven.

Afspraken, streefgetallen en adviezen kunnen worden vastgelegd, zodat bij een volgende bezoek een evaluatie kan plaatsvinden.