Formularium

Een formularium is een document waarin staat wat de uitgangsprincipes zijn om tot een bewuste keuze van een (antibioticum) behandeling te komen. Hierbij wordt rekening gehouden met werkzaamheid, doordringend vermogen in de doelorganen, resistentieproblematiek en of het middel terughoudend moet worden gebruikt in verband met reservering voor humaan gebruik.

Het formularium kan als basis dienen om samen met uw dierenarts het specifieke bedrijfsbehandelplan op te stellen. Het formularium kunt u vinden op de website van WVAB (gaat u vervolgens naar “Formularia”)