Schapenziekten

Op deze pagina behandelen we enkele veel voorkomende schapenziekten, met de veelvoorkomende verschijningsvorm, de behandeling en preventieve maatregelen. Met dit stukje willen wij echter niet de indruk wekken dat dit volledig is. Voor vragen kunt u zich altijd tot uw dierenarts wenden.

Myiasis (maden)
Deze aandoening wordt veroorzaakt door de blauwgroene bromvlieg die meestal voorkomt tussen april en eind oktober. De larven van deze vlieg vreten zich door de huid van het schaap en kunnen de dood van het schaap tot gevolg hebben. Vaak wordt de ziekte opgemerkt doordat de schapen zich veelvuldig schuren.

Behandeling: verwijder de wol ter plaatse van de aantasting en was het schaap met Neocidol volgens de bijsluiter. Eventueel behandelen met een antibioticum.

Preventief kunnen de schapen behandeld worden met Clik. Bescherming gedurende 16 weken tegen de vlieg die de aandoening veroorzaakt.

Het bloed (enterotoxaemie)
Het bloed wordt veroorzaakt door een toxine van Clostridium perfringens. Een te grote melkopname of een te snelle overgang naar jong, eiwitrijk gras werkt de ziekte in de hand. Meestal zijn het de beste lammeren die worden aangetast (weeldeziekte). Het ziekteverloop gaat erg snel. Meestal vind men plotseling dode lammeren, eventueel voorafgegaan door speekselen, ademhalingsproblemen, krampen en/of diarree.

Heeft u uw schaapjes al op het droge?

Behandeling: antibiotica, meestal zonder resultaat door het snelle verloop.

Preventie: vaccinatie van de ooien en/of de lammeren en voorkomen voedingsfouten.

Zomerlongontsteking (Pasteurellose)
Deze ziekte die voorkomt vanaf de lente tot en met de herfst veroorzaakt plotselinge sterfte bij meestal opgroeiende lammeren. De verschijnselen kunnen divers zijn. Vaak wordt longontsteking waargenomen. Stress is een belangrijke factor (denk aan transport, verandering voer, klimaat, ziekte).

Behandeling: antibiotica

Preventie: vaccinatie en algemene maatregelen (vraag uw dierenarts wat in uw situatie nodig is)

Rotkreupel

rotkreupelDe behandeling van rotkreupel bij schapen is na studie aangepast. Voorheen was het wegsnijden van het losse hoorn altijd het advies. Dit blijkt echter averechts te werken.

Om rotkreupel te bestrijden kan men het 5-puntenplan volgen:

  1. afvoeren chronisch besmette schapen (meer dan 1x per jaar rotkreupel)
  2. besmetting voorkomen (bedrijfskleding, omweiden, voetbaden)
  3. infecties behandelen (voetbaden, antibiotica)
  4. quarantaine (aangevoerde schapen en schapen onder behandeling)
  5. vaccinatie

Een uitgebreide toelichting vind u in het vakblad “het schaap” (speciale uitgave)

Ook kunt u naar de website “rotkreupel.nl” gaan.

Zere bekjes (ecthyma)
De aandoening wordt veroorzaakt door een virus. Veelal wordt korstvorming rondom de bek gezien, maar ook het uier kan aangetast zijn. Het beeld kan verergerd worden door een bacteriële ontsteking die er overheen komt doordat de huid beschadigd is. Lammeren zijn het meest gevoelig. Ook de mens kan geïnfecteerd worden.

Behandeling: de aangedane plekken kunnen behandeld worden met aluspray om de korsten te laten opdrogen. Om de secundaire bacteriële infectie te behandelen kunnen eventueel antibiotica worden ingezet. Een noodvaccinatie is eventueel mogelijk, echter de werking is vaak matig.

Bluetongue
informatie-avond over blauwtong