Bedrijfsbehandelplan en bedrijfsgezondheidsplan en Dier Dag Doseringen

VeeOnline

BBP/BGP

Iedereen met meer dan 5 runderen moet in het bezit zijn van een actueel bedrijfsgezondheidsplan (BGP) en een bedrijfsbehandelplan (BBP) dat niet ouder is dan 12 maanden.
Mocht u nog geen recent bedrijfsbehandelplan en -gezondheidsplan hebben dan kunt u met de dierenkliniek Marum contact opnemen om op korte termijn alsnog een afspraak te maken om het bedrijfsbehandelplan en -gezondheidsplan te maken. Uiterlijk op 1 april dient u deze te hebben. Wel vragen wij u niet tot het laatst te wachten daar wij u dan niet met zekerheid kunnen toezeggen dat wij het dan nog op tijd kunnen realiseren.

De gegevens die u nodig heeft om het BGP/BBP vlot te kunnen opstellen kunt u vinden op het vorige Bedrijfsgezondheidsplan dat u kunt vinden op VeeOnline. Tevens willen wij u verzoeken (indien mogelijk) of u VeeOnline (GD) wil machtigen de gegevens van MediRund te mogen gebruiken. Hoe u dit doet kunt u hier lezen.

Veterinair antibioticumbeleid

De Werkgroep Veterinair Antibioticabeleid (WVAB) maakt onderdeel uit van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. De WVAB heeft als doel het bevorderen van een verantwoord gebruik van antibiotica bij dieren, rekening houdend met maatschappelijke belangen als volksgezondheid en dierenwelzijn en met Europese en nationale wet- en regelgeving.

De Werkgroep Veterinair Antibioticabeleid (WVAB) lanceerde de website wvab.nl. De website geeft uitleg over het veterinaire antibioticumbeleid. Voor publiek en diereigenaren wordt informatie gegeven over de werking van antibiotica en resistentie. Voor houders van voedselproducerende dieren (en dierenartsen) wordt dieper ingegaan op de mogelijkheden om resistentie te voorkomen. De aanpak richt zich op verminderen, verfijnen, vervangen, verantwoorden en voorlichten. Tevens zijn de actuele ontwikkelingen met betrekking tot het antibioticumbeleid via deze website te volgen.

Dier-dag doseringen (DDD)

De Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) heeft o.a. tot taak het bevorderen van verantwoord antibioticumgebruik in de dierhouderij en heeft hiertoe richtlijnen opgesteld. Hier kunt u ook het aantal dier-dag doseringen per dierjaar (DDD) vinden waaronder u dient te blijven.