Nieuws

VeeOnline

BBP/BGP

Iedereen met meer dan 5 runderen moet in het bezit zijn van een actueel bedrijfsgezondheidsplan (BGP) en een bedrijfsbehandelplan (BBP) dat niet ouder is dan 12 maanden.
Mocht u nog geen recent bedrijfsbehandelplan en -gezondheidsplan hebben dan kunt u met de dierenkliniek Marum contact opnemen om op korte termijn alsnog een afspraak te maken om het bedrijfsbehandelplan en -gezondheidsplan te maken. Uiterlijk op 1 april dient u deze te hebben. Wel vragen wij u niet tot het laatst te wachten daar wij u dan niet met zekerheid kunnen toezeggen dat wij het dan nog op tijd kunnen realiseren.

De gegevens die u nodig heeft om het BGP/BBP vlot te kunnen opstellen kunt u vinden op het vorige Bedrijfsgezondheidsplan dat u kunt vinden op VeeOnline. Tevens willen wij u verzoeken (indien mogelijk) of u VeeOnline (GD) wil machtigen de gegevens van MediRund te mogen gebruiken. Hoe u dit doet kunt u hier lezen.

Veterinair antibioticumbeleid

Op vrijdag 17 december lanceerde de Werkgroep Veterinair Antibioticabeleid (WVAB) de website wvab.nl. De website geeft uitleg over het veterinaire antibioticumbeleid. Voor publiek en diereigenaren wordt informatie gegeven over de werking van antibiotica en resistentie. Voor houders van voedselproducerende dieren (en dierenartsen) wordt dieper ingegaan op de mogelijkheden om resistentie te voorkomen. De aanpak richt zich op verminderen, verfijnen, vervangen, verantwoorden en voorlichten. Tevens zijn de actuele ontwikkelingen met betrekking tot het antibioticumbeleid via deze website te volgen.

Dier-dag doseringen (DDD)

De Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) heeft o.a. tot taak het bevorderen van verantwoord antibioticumgebruik in de dierhouderij en heeft hiertoe richtlijnen opgesteld. Hier kunt u ook het aantal dier-dag doseringen per dierjaar (DDD) vinden waaronder u dient te blijven.

Mineralenbolus voor jongvee

Ferti GrowVoor een goede mineralenvoorziening in de weideperiode kan de mineralenbolus een prima oplossing bieden: in gebieden waar de Selenium-voorziening aan de krappe kant is, is een bolus met extra vitamine E en Selenium een welkome aanvulling.

Mede door het gebruik van deze bolus hebt u rondom het afkalven van uw vaarzen minder teleurstellingen met betrekking tot dode kalveren en mastitis.

Een langdurig te laag Selenium aanbod in de weideperiode is in de korte periode op stal voor afkalven niet meer te “repareren”.

Vandaar ons advies bij weidegang jongvee:  2 bolussen Ferti-Grow (werkt ca 6 maanden).

 

Mineralenbolus voor droge koeien

cow rocketVoor de droge koe in de weide is het gebruik van de Cow-Rocket aan te raden.

Met 2 bolussen 6 tot 8 weken voor het afkalven ondersteunt u de mineralenvoorziening van uw droge koe in de weide.

uiergezondheid

Uiergezondheid

Bent u geïnteresseerd om de uiergezondheid op uw melkvee-bedrijf te verbeteren, klik dan hier.

Ziekte van Lyme

Heeft uw hond regelmatig last van teken? Denk dan aan een vaccinatie tegen de ziekte van Lyme!

hond met Lyme